Vital MedTech Foundation

Stichting Vital MedTech Foundation doet onderzoek naar – en helpt toepassingen te ontwikkelen en te implementeren om gezond gedrag te bevorderen en de zorgconsument te ondersteunen om zelf keuzes te maken en in actie te komen als nodig.

%

Huidige zorgkosten 2016 (% BBP)

%

Verwachte zorgkosten 2030 (% van BBP)

De Stichting heeft de volgende doelstellingen:

 • Een bijdrage te leveren aan de realisatie van een toekomstbestendige gezondheidszorg door het bevorderen van:
  • de toepassing van e-health en begeleiding op afstand op het gebied van preventie en de behandeling van (chronische) ziekten;
  • de ontwikkeling van interventies gericht op het behoud van vitaliteit, voorkomen van klachten, behalen van gezondheidswinst en stimuleren van zelfmanagement;
  • de (door)ontwikkeling van een persoonlijk gezondheidsmanagement platform en persoonlijk gezondheidsdossier met koppeling van tools, devices, services en diensten die telemonitoring, begeleiding op afstand en zelfmanagement mogelijk maken
  • de (door)ontwikkeling van tools, devices, diagnostische testen en andere apparaten die telemonitoring, begeleiding op afstand en zelfmanagement mogelijk maken,
 • In verband met het hierboven bepaalde ondersteunen en (mede)financieren van wetenschappelijk onderzoek;
 • In verband met het hierboven bepaalde stimuleren en ondersteunen van publiek-private samenwerking
 • En voorts al hetgeen in de ruimste zin met één en ander verband houdt, daartoe behoort en/of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Activiteiten

Onderzoek & ontwikkeling

Vital MedTech stimuleert onderzoeksverbanden van academische centra, patiëntorganisaties, gezondheidsfondsen, zorgprofessionals en (zorg)verzekeraars. Samen met deze partijen doet de Stichting wetenschappelijk – en implementatie onderzoek gericht op drie thema’s: e-health, technologische innovaties en zelfmanagement.

Maatschappelijk draagvlak

Het zorgmodel wordt onbetaalbaar en de moderne zorgconsument vraagt om vernieuwing. Door gericht onderzoek draagt VitalMedTech bij aan een duurzaam model en zorgvernieuwing.

Samenwerkingsverbanden

Kennisbundeling en samenwerking is cruciaal. Het gaat hierbij om samenwerking met kennispartijen enerzijds (zoals academische centra en patiëntenverenigingen) en implementatie partijen anderzijds (zoals ICT-partijen, zorgprofessionals, gemeenten en werkgevers). Een belangrijk deel van haar tijd zal de Stichting zich dan ook bezig houden met het opzetten en onderhouden van deze samenwerkingsverbanden.

Organisatie

Beleid

Het beleid is beschreven in een uitgebreid beleidsplan. Zie link voor meer informatie. De belangrijkste twee speerpunten zijn:

 • Het ondersteunen en (mede)financieren van wetenschappelijk onderzoek;
 • Het stimuleren en ondersteunen van publiek-private samenwerking

Lees het volledige beleidsplan: Stichting VITAL MEDTECH FOUNDATION Beleidsplan[1]

Financiën

Het te verwerven vermogen zal zo direct mogelijk besteed worden aan de beschreven doelstellingen en activiteiten. De bestuurders zullen geen beloning ontvangen, noch een bovenmatige onkostenvergoeding voor hun diensten. VitalMedTech streeft er naar om de indirecte kosten lager dan 10% van het verworven vermogen te houden en deze kosten zullen louter betrekking hebben op overhead (zoals huur, boekhouding- en administratieve werkzaamheden, onkostendeclaraties, reiskosten, etc).

Alle opbrengsten en kosten zullen worden verantwoord in de periode waarop zij betrekking hebben. Opbrengsten uit subsidies of schenkingen zullen geactiveerd worden op de passiva zijde van de balans in het boekjaar waarin ze door de Stichting zijn ontvangen.

Bestuur

Dhr. Joop Sistermans

Dhr. Joop Sistermans

Voorzitter

Joop Sistermans is Raad van Toezicht CTMM, tevens President / Commissaris van enkele bedrijven, voormalig Executive Vice-President en Lid Groepsraad Akzo Nobel, voormalig voorzitter Adviesraad voor Wetenschap en Technologiebeleid (AWT) van de regering en Parlement en Voormalig bestuurder van Brainport Network.

Vacature

Secretaris

Dhr. Jochem de Koning

Dhr. Jochem de Koning

Penningmeester

Jochem de Koning is verantwoordelijk voor fiscale en juridische zaken bij Janivo (family office), en is tevens tax director bij Antenna Group. Hij is voormalig lid van het dagelijks bestuur van CMS Derks Star Busmann. Hij heeft tien jaar als fiscalist bij Loyenss & Loeff gewerkt

Contact

Stichting Vital MedTech Foundation

Courbetstraat 34 H
1077 ZV Amsterdam

06 – 24 905 600
info@vitalmedtech.org

RSIN:
Stichting Vital MedTech Foundation is als stichting ingeschreven te Amsterdam onder KvK nummer: 62966049.

Vital MedTech Foundation